งบการเงิน
ปี 2561 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2561 588 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2561 437 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2561 505 KB. PDF

ปี 2560 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2560 467 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2560 360 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2560 370 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2560 203 KB. PDF

ปี 2559 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2559 454 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2559 197 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2559 195 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2559 202 KB. PDF

ปี 2558 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2558 453 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2558 263 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2558 215 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2558 234 KB. PDF

ปี 2557 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2557 385 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2557 224 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2557 173 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2557 160 KB. PDF

ปี 2556 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2556 341 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2556 234 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2556 233 KB. PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2556 210 KB. PDF