กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: SANKO ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) วันก่อนหน้า ช่วงราคาระหว่างวัน
1.47THB  -0.01 (-0.68%) 1.47 / 39,300 1.48 1.47 - 1.49
ปรับปรุงเมื่อ ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเปิด ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22 กันยายน 2560 14:48 239,000 1.48 / 44,600 1.48 1.25 - 2.04

 

Chart Type