กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: SANKO ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) วันก่อนหน้า ช่วงราคาระหว่างวัน
1.63THB  -0.03 (-1.81%) 1.62 / 75,300 1.66 1.62 - 1.68
ปรับปรุงเมื่อ ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเปิด ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
07 ธันวาคม 2564 16:35 1,062,100 1.63 / 50,500 1.66 0.89 - 2.48

 

Chart Type