กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: SANKO ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) วันก่อนหน้า ช่วงราคาระหว่างวัน
1.40THB  -0.02 (-1.41%) 1.39 / 62,200 1.42 1.38 - 1.44
ปรับปรุงเมื่อ ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเปิด ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
17 พฤศจิกายน 2560 16:39 541,700 1.40 / 50,000 1.44 1.38 - 2.04

 

Chart Type